KURBATOV Volodymyr (Team Manager) History

HC OKS-SHVSM Vinnitsa (UKR)

Matches

Match # Date/Time Details Scoreline Role
19 18 Feb 2018 12:30 KURBATOV Volodymyr (Manager) 1 - 5 (0 - 4) Manager
06 16 Feb 2018 16:10 KURBATOV Volodymyr (Manager) 4 - 0 (0 - 0) Manager
10 17 Feb 2018 10:10 KURBATOV Volodymyr (Manager) 2 - 5 (1 - 2) Manager
02 16 Feb 2018 10:10 KURBATOV Volodymyr (Manager) 8 - 0 (4 - 0) Manager
16 17 Feb 2018 20:00 KURBATOV Volodymyr (Manager) 5 - 3 (2 - 1) Manager